Welkom bij de meest
innovatieve woningbouw!

Wat is CLT

Wij maken gebruik van de meest innovatieve bouwtechnieken voor jouw projecten.  Al onze woningen worden gebouwd met CLT (cross laminated timber). Cross laminated timber is een modern en duurzaam product dat door zijn talloze voordelen steeds vaker als constructiemethode wordt verkozen boven de traditionele beton- of staalbouw. In  gespecialiseerde firma’s worden de solide houten panelen van jouw woning op maat gemaakt. Nadien worden deze panelen naar de werf gebracht waar ze onder ons deskundig toezicht onmiddellijk geplaatst kunnen worden. Hierdoor zijn we in staat zijn om slechts in enkele dagen tijd de ‘ruwbouw’ van jouw woning te plaatsen. De modulaire panelen zijn op zo’n manier bewerkt en geconstrueerd dat ze qua brandveiligheid veiliger blijken dan staalbouw en zelfs klassieke bouw.

Bekijk hier de video

maria_mallo

Ecologisch

Hout van PEFC
gecertificeerde bossen.

Fiscaal voordelig

5 jaar geen onroerende
voorheffing bij E-peil 20.

Brandveilig

Veiliger dan staal- en zelfs klassieke woning bouw.

Snel

In enkele dagen is
de “ruwbouw” klaar.

ben-logo_100

BEN woning

Wij bouwen jouw BEN woning. Tegen 2021 moeten alle nieuwbouwwoningen een E-peil* van 30 halen. Iedereen die dit nu reeds haalt of nastreeft wordt een BEN-voorloper genoemd. BEN-woningen verbruiken weinig energie voor verwarming, koeling, sanitair warm water en ventilatie. Bovendien halen ze hun energie gedeeltelijk uit hernieuwbare bronnen. Vandaar de naam BEN: bijna-energieneutraal. Vanaf 2021 mag in Europa alleen nog volgens deze standaard gebouwd worden. Alle voordelen voor deze manier van bouwen vindt u op de website www.mijnEPB.be. Verdere financiële ondersteuning en subsidies vindt u op de website van de Vlaamse Overheid.

*Het E-peil is een score die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw is.

Ecologisch bouwen

We lenen de aarde van onze kinderen. Steeds meer groeit het besef dat we een ecologische verantwoordelijkheid dragen ten aanzien van de volgende generaties. Om de toekomst veilig te stellen moeten we onze ecologische voetafdruk** verkleinen. CLT is de ideale manier om milieubewuster te bouwen. Voor de fabricage van de houten panelen wordt gebruik gemaakt van hout uit PEFC*** gecertificeerde bossen. Ook nadat de bomen zijn gekapt en zijn verwerkt tot panelen, blijft de CO2 die de bomen tijdens hun leven hebben opgeslagen en vervangen door zuurstof, vastgehouden in het hout. De gekapte bomen worden nadien vervangen door nieuwe jonge bomen waardoor er dus extra CO2 uit de lucht wordt gehaald.

** Je kunt meten hoeveel ruimte nodig is voor de productie van wat we gebruiken en de opname van de CO2 die we uitstoten. Deze ruimte kan omgerekend worden naar de hoeveelheid productief land, in gha (mondiale hectare) gemeten. Dit heet de Ecologische Voetafdruk.

*** Het PEFC-certificatiesysteem is een betrouwbaar en transparant systeem om de houtstromen te volgen, van in het bos tot bij de consument. Onafhankelijke certificatie-instellingen doen de controles, zowel in het bos (het beheer van het bos) als bij de bedrijven die het hout verwerken (opslag, verwerking, transport, verkoop). Bosbeheerders die garanties willen geven dat hun bos duurzaam wordt beheerd, kunnen het PEFC-certificaat behalen. Concreet betekent dit dat de boseigenaar zich engageert om zijn bos te beheren volgens een reeks strikte principes.

Fiscaal gunstig

Wie vandaag een nieuwbouwwoning bouwt met een E-peil van maximum 30 krijgt gedurende 5 jaar een korting van 50% op de onroerende voorheffing.**** Indien het E-peil van de woning maximum 20 bedraagt krijgt u zelfs een korting van 100% op de onroerende voorheffing en dit eveneens gedurende een periode van 5 jaar. Meer info kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid.

**** De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen die u jaarlijks moet betalen. U betaalt als belastingplichtige onroerende voorheffing als u de eigenaar bent van een onroerend goed waarin u zelf woont of inkomsten ontvangt uit onroerende goederen (gebouwen, gronden,…), zoals huurgelden, erfpachtvergoedingen of opstalvergoedingen.

clt-bouwproces2

Bouwproces

Bouwen met CLT heeft als groot voordeel dat quasi alle bouwvormen en structuren uitgevoerd kunnen worden (platdak, zadeldak, piramidedak,…). Na het vastleggen van elektriciteit – en lichtpunten worden deze in de fabriek reeds voorzien in de panelen. Zodoende moet er op de werf niet meer geslepen of gekapt worden (uiteraard zijn indien gewenst kleine aanpassingen nog steeds mogelijk). Daardoor komt er een pak minder stof vrij en kan er veel stiller gebouwd worden dan op een werf die gebruik maakt van de klassieke snelbouwsteen.

Bekijk één van onze projecten.

projectontwikkeling
Courtesy of Jack Hobhouse

Project ontwikkeling

Ook voor wie grotere projecten wil realiseren is bouwen met CLT de beste oplossing. Doordat de houten panelen allemaal op voorhand in de gespecialiseerde firma’s zijn geconstrueerd, kan het bouwproject zelf op korte tijd, en binnen de perfecte timing op de millimeter juist worden opgelverd. Bovendien zal de kostprijs per woning zakken, omdat de kranen die de panelen moeten plaatsen nu nog efficiënter kunnen worden ingezet en meerdere woningen tegelijk kunnen bouwen.

Overtuigd? Contacteer ons: